Češi energie

Je v českém zájmu odpojit Temelín? Expert popisuje výhody a nevýhody jaderné energie

 • Proč to nejde a proč nemáme dostatek energie?
 • A co s tím jako lidstvo můžeme udělat?

Jaderná energie má oproti energii získané spalováním fosilních paliv daleko vyšší účinnost. Energetický zisk chemických reakcí je, podle teorie relativity, asi 0,0000007 %, energetický zisk ze štěpných jaderných reakcí je asi 0,1 %, z fúzních jaderných reakcí je to asi 1 %. To je tedy důvod, proč používáme štěpné jaderné reaktory. Fúzní jaderné reaktory zatím nemáme (když nepočítáme jednorázové fúzní reaktory – vodíkové bomby). Osobně jsem přesvědčen, že to z principiálních důvodů nelze sestrojit.


Nepřehlédněte: Bič na drahé energie v Česku i ve světě? Řešením může být nejhlubší vrt planety


Kdysi na přednášce předmětu chemické inženýrství jsme měli suplování, místo výuky byla spíš taková diskuze. A přednášející se nás studentů zeptal (mimo jiné): „Jaká je hlavní nevýhoda jaderných elektráren?“ Já jsem znal odpověď, tedy tu, kterou on chtěl slyšet: „Nedají se na noc zastavit.“

Jaderná energie: výhody a nevýhody

V té době, u nás v Československu, běžely dvě jaderné elektrárny (minule jsem chybně uvedl tři), tedy v Jaslovských Bohunicích a Dukovanech, třetí v Mochovcích byla ve výstavbě a začala se plánovat stavba čtvrté v Temelíně. Všechny bloky těchto elektráren, až na A1 v Jaslovských Bohunicích, jsou typu VVER. Tyto reaktory musí běžet alespoň na polovinu nominálního výkonu, nebo musí být odstaveny.

Ovšem ještě na střední škole jsme se učili, že soustava vodních děl „Gabčíkovo–Nagymaros“ není „Gabčíkovo–Nagymaros“ ale „Gabčíkovo–Nagymaros–Temelín“. Čtyři plánované bloky temelínské elektrárny měly v noci čerpat vodu ze stupně Nagymaros do stupně Gabčíkovo. Je evidentní, že z energetického hlediska by to bylo velice užitečné. Jiná otázka je, jak by to bylo s ochranou přírody.

Ovšem jaderná energetika má daleko horší nevýhody než to, že nemůžete jednoduše na noc odstavit reaktor:

 1. není bezpečná, zejména při ztrátě institucionální kontroly (např. válka)
 2. je třeba vysoké a široké odborné a technologické zázemí (ekonomové nemohou řídit JE)
 3. není vyřešen konec palivového cyklu – uložení nebo přepracování a uložení zbytku
 4. odstavení reaktoru není snadné, trvá několik dní, nelze jednoduše vypnout
 5. rušení (tzv. decomisioning) trvá dlouho, i desítky let
Temelín, elektrárna
Zdroj: ivabalk / Pixabay

Ad 1) Na našem území došlo ke ztrátě institucionální kontroly v nedávném období snad jen krátce na konci 2. světové války. Ani takové krize jako Světová válka 1914 až 1918 (myšleno na území Čech a Moravy), revoluce 1948 a 1989, okupace pohraničí Německem v roce 1938, či okupace zbytku Čech a Moravy též Německem v roce 1939 ani „bratrská pomoc“ Varšavské smlouvy 1968, neznamenaly vážnou ztrátu institucionální kontroly. Zkuste si ale představit, co by se stalo, kdyby nastala v Evropě krize rozsahu 2. světové války. Podívejte se, kolik je v Evropě funkčních jaderných elektráren.

V této chvíli si dovolím připomenout následující text z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za Světové války, díl III. Slavný výprask:

U Kulašné bylo vidět dole v říčce z železničního náspu zřícený rozbitý vlak Červeného kříže. Baloun vytřeštil na to oči a zejména se podivil rozházeným dole částem lokomotivy. Komín byl zaražen do železničního náspu a vyčuhoval z něho ven jako osumadvacítka. Tento zjev vzbudil též pozornost ve vagóně, kde byl Švejk. Nejvíce se rozčílil kuchař Jurajda: „Copak se smí střílet do vagónů červeného kříže“ „Nesmí, ale může,“ řekl Švejk, „šusa to byla dobrá, a von se pak každej vomluví, že to bylo v noci a že ten červenej kříž není vidět. Vono je vůbec moc věcí na světě, který se nesmějí dělat, ale můžou se provádět. Hlavní věc, aby to každej zkusil, jestli se mu to povede, když to nesmí, aby to moh.“

No, a teď v duchu zaměňte vlak Červeného kříže za jadernou elektrárnu. Tímto chci upozornit na to, že ženevské konvence jsou dobré leda na to, aby vítězové měli podle čeho soudit poražené (viz např. bombardování Drážďan). Je třeba si uvědomit, že z vojenského hlediska se jaderné elektrárny nedají hájit a jsou snadný cíl. Pokud by opravdu nastal velký konflikt / krize, tak si uvědomte, že potom lidé ztrácí soudnost, jak ti obyčejní, civilisté i vojáci, tak i ti, kteří tomu velí, vládci i generálové.


Nepřehlédněte: Jaký nás čeká energetický osud aneb budeme následovat dinosaury?


Ad 2) Představte si neolitickou vesnici a vedle jadernou elektrárnu (JE). Ti „pravěkové“ vám s řízením elektrárny moc nepomohou. Chci říct, že k tomu, abyste mohli provozovat jaderné elektrárny, potřebujete spoustu odborníků a široké technické a technologické zázemí. To znamená mj. kvalitní školství. Uvědomte si ale, že na řízení JE je třeba spousta špičkových odborníků, a že studium potřebných oborů je vysoce náročné a trvá desítky let. A k tomu potřebujete mít spoustu vysoce kvalifikovaných dělníků a řemeslníků a fungující malé a střední firmy, které vám pomohou udržovat složité systémy JE v chodu. Pokud by ale nastal úpadek společnosti, i pozvolný, nebude, kdo by udržoval JE v chodu.

Ad 3) Jaderná energie je obecně považována za energii čistou, neprodukuje jako vedlejší účinek oxid uhličitý. Při provozu jaderných elektráren je dbáno na provozní bezpečnost a čistotu. Všechny činnosti jsou velice pečlivě a přísně kontrolovány. Můžeme například porovnat sledování bezpečnosti letecké a silniční dopravy, podobně je rozdíl ve sledování provozu tepelných a jaderných elektráren. Ovšem je třeba vidět, že jaderná energetika produkuje jedno z největších svinstev, ne-li vůbec to největší – vyhořelé jaderné palivo (JVP).

Jde o to, že například v České republice máme v provozu jaderné bloky zhruba od poloviny 80. let. Ty nejstarší bloky jsou na hranici životnosti, řekněme ale, že je dokážeme bezpečně udržet v provozu nějakých 60 let. Za tu dobu vyprodukují velké množství vyhořelého jaderného paliva, které bude nebezpečné minimálně několik tisíc let.

V zásadě jsou dvě možnosti, co s ním. Jedna je jeho uložení tak, jak je. To je samozřejmě poněkud jednodušší, nicméně i to je velmi náročné. Druhá možnost je jeho přepracování – VJP obsahuje dvakrát více 235U než uranová ruda. Ovšem přepracování VJP je technologicky velice náročné, a například ČR je tak malá, že v ní nelze přepracovatelský závod vybudovat (např. nelze vytvořit dostatečně velkou bezpečností zónu).

Pokud vím, tak VJP dokážou přepracovat jen tři státy: Rusko, Francie a USA. Zřejmě to dokáže, nebo brzy bude umět i Čína. Samozřejmě, po přepracování VJP zbydou vysoceaktivní odpady, které se budou muset tak jako tak uložit do hlubinného úložiště. Zanecháme tedy našim potomkům svinstvo, s kterým si, s docela slušnou pravděpodobností, nebudou umět poradit.

Český Temelín

Ad 4) Pokud chceme odstavit jaderný reaktor, nejde jen stisknout knoflík, jako je to např. u elektrárny na zemní plyn. Závisí to do značné míry na stupni vyhoření paliva v reaktoru. Se stoupajícím stupněm vyhoření stoupá jeho aktivita. Takže při úplném odstavení, tzn. přerušení štěpné reakce zasunutím regulačních tyčí, musíme reaktor dále chladit, protože se vlivem radioaktivní přeměny štěpných produktů palivo stále silně zahřívá. Zbytkový výkon po odstavení může být až asi 10 %.

Tak například v Temelíně máme 1000MWe bloky, které mohou produkovat 1 GW elektrické energie, ale protože se tato energie získává ohřevem vody a výrobou páry, která pohání turbínu, je tento proces účinný podle Carnotova cyklu asi na 30 %. Tedy tepelný výkon zmíněných reaktorů je 3000 MWt, tedy ihned po odstavení je nutné reaktor dále chladit odebíráním výkonu 300 MWt. Tento zbytkový výkon sice v čase prudce klesá, nicméně je třeba reaktor chladit minimálně několik dní. V tomto tedy spočívá velké nebezpečí, zejména při ztrátě institucionální kontroly.

To se stalo například ve Fukušimě, vlivem přírodní katastrofy. Při zemětřesení byly všechny reaktory automaticky odstaveny a v tu chvíli žádné nebezpečí nehrozilo. Vlivem následné vlny tsunami ale došlo, velmi krátce, ke ztrátě institucionální kontroly, kdy byly poškozeny nádrže s palivem pro dieselové generátory.

Elektrárna se ocitla bez energie a obsluhy reaktorů nedokázaly zabezpečit chlazení aktivních zón, a následkem toho došlo k jejich roztavení a ke značnému úniku radioaktivity ven z oblasti elektrárny. Systém svoji chybu přes veškerou snahu nedokázal napravit a došlo k velké havárii. Zde bych ještě připomněl, že vyhořelé jaderné palivo je nutné chladit asi tři roky, než je možné jej skladovat. K ukládání vyhořelého jaderného paliva ale zatím nedochází, nejdále jsou v tomto směru Finové, kteří už své hlubinné úložiště budují.

Ad 5) Pokud chceme elektrárnu úplně zrušit, tak samozřejmě musíme odstavit reaktory, dochladit a uložit vyhořelé palivo a teprve pak může dojít k demontáži technologických zařízení, z nichž některé jsou též vysoce radioaktivní.

Věda, výuka a školství

Stalo se mi, že jsem se sešel s kamarádem na pivku, šla s ním kamarádka, kterou jsem do té chvíle neznal. Nakonec jsme skončili u něj doma a já jí začal vysvětlovat něco z chemie. Ona na to docela koukala, a ten kamarád říkal: „Jirka vysvětluje dobře?“, ona přitakala a pak z ní nečekaně…

Zaujalo vás téma energetického osudu lidstva a chcete se o něm dozvědět více? Příští týden vyjde třetí díl. Nenechte si ho ujít a udělejte si poznámku do kalendáře.

Zdroj náhledové fotografie: Andrey Metelev / Unsplash

Total
0
Shares
17 komentářů
 1. Selský rozum mi říká, že za současné úrovně techniky nemůže lidstvo bez atomových elektráren existovat
  ( samozřejmě uhlí a plyn je také řešením ) ale elektřina pouze z tzv. alternativních zdrojů je nesmysl. Jestli se mýlím, ať mi někdo napíše v čem.

 2. Dobrý den, současný stav je neudržitelný, ať s jadernými elektrárnami nebo bez nich. Necháme našim potomkům zhuntovanou planetu s vyčerpanými zdroji. Speciálně jaderná energetika za sebou nechává spoustu svinstva, se kterým si nikdo neví rady. Jediná šance je, snížit nehoráznou spotřebu. Samozřejmě tzv. alternativní zdroje jsou nesmysl, nelze jimi nahradit primární zdroje v té míře, v jaké jsou používány.

  1. typický alarmistický výkřik. Ale mají soudruzi v Číně podobné myšlenky ? Nemají. Oni mají myšlenky, jak ovládnout země , a když ne země, tak trh se surovinami a rádi nahradí výrobou produktl, které v Evropě přestaneme dělat kvůli pomatení velké části politiků, která vsugerovala lidem dogmata. Jen jim neřekla B. Chudoba, Čínská nadvláda, blackouty, atd.
   Tyto myšlenky vznikly za doby properitiy, kdy část společnosti se začala zabývat kravinami a bohužel očistné mechanismy společnost nezafungovaly , právě kvůli přílišné prosperitě, že západ uživil i tyto bloudy.
   Chce to, aby Timmermans, Lejnová, Habeck, Pekarová, Peksa, Niedermayer a další ztratili svá dobře placená místa. Ale to asi musíme rýt držkou v zemi, jak zpíval Kryl, a pořádně, než to lidi pochopí, že volit se nemá podle kravaty, ale co nám přinesou, jestli budeme mít na topení a budeme se moct vykoupat.
   Zelené zdroje energie se musí nasazovat postupně, neplýtvat penězi politickým zavíráním funkčních celků, a místo toho dát peníze na přizpůsobování s přírodě, třeba záchyt vody, obnova smíšených lesů, atd.
   A musí se začít poslouchat odborníci, ne zelení fanatici. Model ETA nás fakt neuživí (nevíte ? Značka ETA se dodává komplet z Číny, to není ETA Hlinsko, to je jen obal)

   1. můžete vysvětlit co myslíte tím “typický alarmistický výkřik”?

    1. Na Vašem alarmistickém výkřiku je typické to, že operuje s pocity které vydává za pravdu. Jaderné elektrárny nezanechávají obrovské množství svinstva, ale veškeré vyhořelé palivo za celou životnost elektrárny se vejde do jedné průmyslové haly. To je skoro zázrak ve srovnání třeba s uhelnou elektrárnou, která po sobě zanechá doslova milióny tun škváry, popílku a CO2 (cca 1 tunu na každou megawatthodinu) rozptýleného po okolí a v atmosféře.

     1. jo? havárie jednoho reaktoru zasvinila celou Evropu, a byla to jen část jedný vsádky. My tady skladujeme vyhořelý palivo za téměř 40 let provozu. Jeho toxicita je ohromně vysoká, daleko vyšší než CO2, popílku a škváry. Hlavní problém je v tom, že po nás zbyde našim potomkům značné množství tohoto svinstva, my si užíváme elektřinu a naši potomci si budou užívat to svinctvo. A navíc, kdyby nějaký meteorit zasáhl náš mezisklad vyhořelého paliva (například takový jako v Čeljabinsku) tak celý Čechy budou neobyvatelný a obyvatelé pravděpodobně nestihnou utýct.

    2. Váš výkřik odpovídá asi tomu jako když se demonstrantům podařilo zastavit dostihy protože jsou trápení koní – a přímý důsledek toho bylo že koně se opravdu přestali trápit – a to definitivně, šli totiž na porážku.
     Snižujte si laskavě svou spotřebu, běžte s motykou na pole okopávat to co budete celý rok jíst. Píšete na internet, to znamená že podle vlastních slov máte nehoráznou spotřebu. Máte asi mobil nebo nedejbože POČÍTAČ! Vy snad dokonce NAKUPUJETE V OBCHODĚ!!! Tak to ne, takhle nehorázné plýtvání, to by tedy nešlo, musíte se uskromnit.
     Zero karbon znamená dobu kamennou, všechny moderní technologie mají neodstranitelnou uhlíkovou stopu která se dá vymazat jen pro pár tisíc lidí. Včetně Občasných zdrojů.

 3. Je nutno aby opravdu celý svět pracoval zařízeních na akumulaci energie, Současné bedny plné monočlánků asi nebudou to správné řešení. Až se toto vyřeší. můžou se začít odstavovat plynové elektrárny a postupně i atomové. Ale zatím nic takového není, takže musíme se zachranovánín zeměkoule Evropou ještě chvíli počkat

  1. Aktuálně akumulace je možná je vodními elektrárnami, nic jiného masově neumíme a světlo v tunelu není. Ale jinak souhlas.

 4. ad 1 Ztráta institucionální kontroly je v současné době možná jedině v případě katastrofy nesrovnatelně větší, než je havárie jaderného reaktoru. Nejrealističtějším scénářem je rozsáhlý konflikt jaderných mocností. V tom případě ale budou jaderné reaktory tím nejmenším, co by nás postihlo. Mnohem větší hrozbou je závislost na zdrojích energie z autoritářských režimů nebo energetická chudoba vyspělého světa, která povede k ekonomické hegemonii zemí, jako je Čína, která jádrem určitě pohrdat nebude.
  ad 2 Nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ten samozřejmě hrozí. Tím větší, čím déle budeme výstavbu bloků odkládat. Celý problém započal na konci 90.let, kdy EK rozhodla, že jaderná energetika už je dostatečně rentabilní a velmi znesnadnila státní financování. Tím jaderný boom skončil. Pak přišel boj proti změnám klimatu, a protože průmyslová výroba zeleného vodíku je hudbou budoucnosti, zbyly nám jen OZE a baterie. Představa, že do baterií jen v ČR v létě uložíme desítky TWh el.en. na zimu, je absurdní.
  ad 3 Přepracování jaderného paliva je jednodušší než obohacování přírodního uranu. V buducnosti, až se začnou strategické zásoby přírodního uranu tenčit, to jinak nepůjde. Odstranění vysoce radioaktivních štěpných produktů, hlavně KR92 a BA 141 je kvůli odlišné specifické hmotnosti těchto prvků mnohem jednodušší než oddělení U235 od U238. Nezpracovatelného vysoce radioaktivního zbytku je z jednoho temelínského bloku ročně něco přes tunu.
  ad 4 Každý reaktor je vybaven čtyřmi nezávislými okruhy chlazení a v našich geologických podmínkách je havárie fukušimského typu, kdy bylo zároveň zničeno vedení vysokého napětí i zaplaveny dieselgenerátory i akumulátorovna, nemyslitelná. Nemyslitelná měla být i ve Fukušimě, možnost současného zaplavení všech zdrojů energie je neuvěřitelným selháním projektantů.
  ad 5 Němci už některé reaktory odstavené po havárii ve Fukušimě rozřezali a rozebrali. Od toho každá JE odkládá peníze po celou dobu provozu na likvidaci.

 5. Hodnotit pouze jadernou energetiku bez kontextu a porovnání s ostatními zdroji energie je pouze zavádějící a povede k tomu, že jako obvykle si křiklouni vyberou jenom to co se jim hodí a odkážou se na článek psaný expertem. Z mého pohledu je potřeba se zaměřit za snižování energetické náročnosti společnosti jako takové, protože pouze toto přinese z dlouhodobého pohledu zlepšení. Jakákoliv forma energie je ve své podstatě teplo a to je aktuálně problém a je jedno, jestli a jak se na něm podílí GHG, nebo oteplení v okolí FV panelů a nebo výroba energie za pomocí Carnotova cyklu, tj, zase využitím energie páry, atd. Za mne to tedy vypadá, že pro získávání energie máme pouze špatná řešení z pohledu budoucích generací a jenom musíme podle lokálních podmínek vybrat to nejméně špatné.

  1. uplně ne, protože pokud spálíte uhlíkovou sloučeninu je to něco jiného, než když vezmete energii ze SLunce. Ale musí se rozumnou rychlostí a přizpůsobovováním přírodě. Otázka: Ale mají soudruzi v Číně podobné myšlenky ? Nemají (deklarují uhlíkovou neutralitu 2065 a rok 2030 vyhlašují výrazným nárůstem CO2. Oni mají myšlenky, jak ovládnout země , a když ne země, tak trh se surovinami a rádi nahradí výrobou produktl, které v Evropě přestaneme dělat kvůli pomatení velké části politiků, která vsugerovala lidem dogmata. Jen jim neřekla B. Chudoba, Čínská nadvláda, blackouty, atd.
   Tyto myšlenky vznikly za doby properitiy, kdy část společnosti se začala zabývat kravinami a bohužel očistné mechanismy společnost nezafungovaly , právě kvůli přílišné prosperitě, že západ uživil i tyto bloudy.
   Chce to, aby Timmermans, Lejnová, Habeck, Pekarová, Peksa, Niedermayer a další ztratili svá dobře placená místa. Ale to asi musíme rýt držkou v zemi, jak zpíval Kryl, a pořádně, než to lidi pochopí, že volit se nemá podle kravaty, ale co nám přinesou, jestli budeme mít na topení a budeme se moct vykoupat.
   Zelené zdroje energie se musí nasazovat postupně, neplýtvat penězi politickým zavíráním funkčních celků, a místo toho dát peníze na přizpůsobování s přírodě, třeba záchyt vody, obnova smíšených lesů, atd.
   A musí se začít poslouchat odborníci, ne zelení fanatici. Model ETA nás fakt neuživí (nevíte ? Značka ETA se dodává komplet z Číny, to není ETA Hlinsko, to je jen obal).

 6. Bez jaderných elektráren to nepůjde . Je to bezemisní , spolehlivý zdroj . Škoda , že jsme zaspali , dneska by se obzvláště hodili . Navíc vás nikdo nevypeče , lze skladovat palivo na několik let dopředu . Jinak Tsunami u nás asi nehrozí a odpadu je opravdu málo a navíc má další využití .

  1. Na Jaderné elektrárny Dukovany,etc.:já Pojtinger Karel:1957: kpojtinger@gmail.com: nedám taky dopustit,etc.
   Já jsem najížděli,etc.:taky půlku prvního bloku, kompletní druhy třetí čtvrtý blok JEDU:jako IT:IVS, Měření a regulace elektro radiační pásmo etc.Taky přímo na Hlavních blokových dozornach,etc.Mimo jiný:*:reaktor lze kdykoliv odstavit ihned takzvaným tlačítkem HO1,automaticky,etc.Neni pravda, že to trvá dlouho,etc.Je to velice bezpečný,ziskový,etc.:zdroj energie taky.Dukovany:JEDU:se investice už třikrát vrátili,etc.Vzdy je to otázka osob:ale musí tam být vždy vysoce kvalifikovaný personál,etc.A1 v Jaslovských Bohunicích:Slovensko:SVK,zničila nezodpovědnost obsluhy,kdy jedna kulička silikagelu:kterou nezmýlí,etc.:zničila kompletní Jadernou elektrárnu,etc.To dámy Černobyl.Jak se jim vůbec podařilo odblokovat,etc.: složitý systémy,etc.: blokád,limitů a podmínek,ochran,etc.?Sloužil jsm tam i za Černobylu,etc.
   Je tam taky systém vnější monitorizace:Sejval,etc.A když tam v okolí byli ptáci, zvěř,etc.:tak vždy bylo všechno v pořádku,etc.Totiz před naběhnutí na minimální kontrolovatelný výkon reaktoru:byli na bloku myši,krysy:jak kočky:ožirali kabely,etc.Po tomto náběhu tam nebyl na bloku ani pavouček,etc.Fakt.Vsechny parametry,etc.:šly přes moji funkci,etc.Musel jsem je kalibrovat,revidovat,umět opravit,etc.Asi cca 10 000 parametrů,čidel,etc.Vcetně vnitroreaktotovyho měření taky jsem s Ing.Sarilovem:z SSSR opravoval ionizační komoru,etc přímo v odstaveným,pod radiací,etc.: reaktoru,etc.Nikdo tamto nechtěl z ČSSR jít opravit.Řikali nám,jdete na smrt,etc.A já su tady,etc.Spolehlivost asi taková,etc.:že jsme kolikrát vůbec za směnu nemuseli šahnout na žádný knoflík,etc.A to se tam eviduje přes počítače,archivy,etc.:automaticky každá jedna hodina,minuta,vteřina nejenom ruční manipulace,ale taky abnormální stavy,poruchy, netěsnosti,etc.Je to podstatně složitější.Jsou to výrobky bývalými SSSR:a teda taky Gruzie,Ukrajiny,RSFSR,etc.Ale taky Škody Plzeň,etc.Nikdy já bych nestavěl Jadérku z bývalého západu,etc.Nspolehlivy,vysoce poruchový,drahý,etc.Podivejte se na Jadérky ve Francii:FRA,etc.Rezavi jim tam potrubí,etc.Proto jsou tak finančně,etc.:drahý,etc.Nikdy nic na tak důležitý stavby,etc.:z bývalými západu.Nikdy.Bohuzel,o tom rozhodující politici, kteří o tom nemají ani ponětí,etc.V dnešní době:*:každý kdo má do prdele díru a prachy je politik bez příslušných vzdělání,etc.O těm žádná:jak se řekne u nás v Kroměříži.Fakt.Podivejte se na NSR,FRA,EU,etc.Jejich Green Deal:odporuje znalostem, učivu,etc.: základní školy,etc.Povodem,etc.:”vyhráli volby,etc.”Zničily tím,i s Uprchlíkama z Třetích zemí etc:,etc.:nejenom NSR,etc.:ale taky Českou republiku,EU,Evropu,USA,etc.Vzdy musí rozhodovat etc jenoma jenom SPECIALISTI,etc.Co politici,Angela Merkel, bývalá kancléřka NSR,,Grune,Ampel,Habeck,Seehofer,Německa kontrarozvědka:Bfv,EU Commission,etc.: určitě nikdy ani nebyli,etc.
   Zeptejte se těchto mých kolegů, specialistů,etc.:z JEDU,etc.:bývalý ředitel Ing.Jakub,Ing.Štepanovsky,etc.
   Je to skutečně podstatně složitější,ale jádro je skutečně bezpečný,etc.
   Přeji hezký večer a hodně zdravíčka.

   1. Dobrý den, s tím odstavením nemáte pravdu. Samozřejmě je jedno tlačítko, které odstaví reaktor. Problém je v tom, že v závislosti na stupni vyhoření, je třeba dochlazovat aktivní zónu. V okamžiku odstavení to představuje asi 10% tepelného výkonu reaktoru (jedná se o zbytkový výkon). Ten sice prudce, nicméně je třeba udržovat primární okruh v chodu, to znamená pohánět hlavní cirkulační čerpadlo, a udržovat chlazení, tedy sekundární okruh. Kdyby jste měl s tím odstavením pravdu, tak by s ve Fukušimě nic nestalo, tam byly reaktory automaticky odstaveny ihned po začátku zemětřesení. Ale následná vlna tsunami znemožnila dochlazování reaktorů, tedy jejich aktivních zón, které se roztavily vlivem zbytkového výkonu (přečtěte si ten článek).
    Pro úplnost dodám, že v Černobylu nastal výbuch až po zmáčknutí toho tlačítka, to bylo vlivem finanční úspory na regulačních tyčích, jinak by ta katastrofa byla daleko menší.

 7. Dobrý den, pisatel si nevšiml, že typ reaktorů postavený u nás funguje z hlediska bezpečnosti na opačném principu než Fukusima. V našich reaktorech funguje chladící voda jako zprostředkovatel reakce. Takže i v krajním případě ztráty vody nemůže reakce dál probíhat a sama se zastaví.

 8. Pojtinger Karel:1957: kpojtinger@gmail.com:tel.:0049/15752708858:
  Pánové stlačením HO1, nebo v automatické: padají palivový kazety volným pádem z aktivní zóny,etc.:a štěpná raekce se přerušuje,etc.Reaktor je bezpečně odstavený,etc.Dochlazeni primaru,etc.: probíhá na plynových,etc.:elektrárnách,etc.:taky.To z důvodů,že reaktor,kotle,etc.:jsou papiňáky:který se provozujou na teploty až přes 300 Česká a tlaky až 12,25MPa,etc.
  Ztráta Demi vody není možná,etc.Kdyby k tomu došlo, Aktivní zóna se s kazetami roztává a vznikne takzvaný Čínský syndrom,etc.Etc.Nevim,proč mně to minule nezveřejnily,etc.Je skutečně podstatně složitější,etc.
  A radiace vyhoření paliva:na dochlazování má skutečně minimální vliv,etc.Nehlede na to,že když se dochlazuje odstavena elektrárna jaderná:tak všechny palivový kazety,etc.:jsou z reaktoru ven a jsou v bazéně vyhořelého paliva,etc.Je to ale podstatně složitější etc.
  Zeptejte se na JEDE,JETE,Ing.Stepanovskyho,Ing.Jakuba,Ing.Holana,Ing.Černeho ,Ing.Trnku:najel na MKU: první blok:i když jaderní fyzici: zadní praktici tvrdili že reaktor ještě neběží,etc.,etc.Praktiků.Nikoliv teoretiků,etc.Musi mět státní zkoušky mimo jiný:”právo manipulace na JEDU,etc.Nestaci jenom vzdělání,etc.Musi být taky praxi, stáže,etc.
  Přeji hezký den a hodně zdravíčka.

Comments are closed.