GDPR a ochrana osobních údajů

Cookies

Miroslav Kočí (IČ: 02282879), jakožto provozovatel této webové stránky a správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Společných správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu redakce(zavinac)fonetech(tecka)cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

V případě, že proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek vznesete namítku, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena níže u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služeb Google Analytics a Google AdSense, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA;
 • OneSignal, Inc., California, USA;
 • Seznam.cz, a.s., Česká republika;

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
  vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Ochrana osobních údajů

Správce serveru Fonetech.cz (fonetech.cz) zaručuje všem čtenářům tohoto webu ochranu jejich osobních údajů. Fonetech.cz nesbírá žádné osobní údaje čtenářů a ani je neposkytuje třetím stranám.

Osobní údaje nejsou vytvořeny pouze interakcí uživatele s tímto webem. Osobní údaje jsou také generovány z technických procesů, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, soubory cookie, analytika a vložení třetích stran.

Náš redakční systém neshromažďuje žádné osobní údaje o návštěvnících.

Odstranění či export uživatelských dat

Server https://fonetech.cz neumožňuje uživatelskou registraci. Můžete požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Toto nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice a dalším materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na internetové adrese https://fonetech.cz, náleží provozovateli příslušných stránek. Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí články, recenze, komentáře, zprávy, a další služby portálu. Publikováním dává autor provozovateli portálu časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření obsahu uživatelům.

Obsah tohoto serveru je chráněný autorským zákonem a jeho šíření je bez písemného souhlasu autora zakázáno. Uživatel serveru https://www.fonetech.cz smí použít dokumenty stáhnuté z tohoto serveru pouze pro vlastní použití a nesmí je distribuovat v jakékoli formě třetím stranám. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese https://fonetech.cz  jsou správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky mohou odkazovat.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.