Asteroid

Ve vesmíru existuje těleso, které obsahuje prvky mimo periodickou tabulku, oznámili vědci

  • Víme, že nejtěžším prvkem, uvedeným v periodické soustavě prvků, je Osmium
  • Ale zdá se, že aspoň v některých asteroidech ve sluneční soustavě jsou tak těžké prvky, které mají mimořádné vlastnosti

Vědci již delší dobu vědí, že asteroidy mohou mít neobvykle vysokou hustotu. Podle nové studie jsou některé planetky, jako 33 Polyhymnia, natolik výjimečné, že zřejmě obsahují těžké prvky mimo periodickou tabulku.


Nepřehlédněte: Supermasivní černá díra v srdci Mléčné dráhy rotuje kosmickou rychlostí a deformuje časoprostor


Nezvykle hustý asteroid 33 Polyhymnia

Hrstka asteroidů, které se nacházejí ve sluneční soustavě, je tak hustá, že žádný prvek na Zemi nedokáže vysvětlit jejich vlastnosti. Nová studie zveřejněná v časopise The European Physical Journal Plus naznačuje, že tyto planetky mohou být tvořeny „supertěžkými prvky“, které nejsou uvedeny v periodické tabulce, nebo jsou zcela mimo ni.

Fyzici z Arizonské univerzity tvrdí, že je k vypracování studie motivovala možnost výskytu kompaktních ultrahustých objektů (CUDO) s hustotou vyšší než Oganeson nebo Osmium. Vědci se domnívají, že jedním z CUDA objektů je i planetka 33 Polyhymnia, která se nachází v hlavním pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

„Některé pozorované asteroidy tuto hranici hustoty hmotnosti překračují. Zvláště pozoruhodný je asteroid 33 Polyhymnia,“ píše tým ve studii a dodává: „Protože hustota hmotnosti asteroidu 33 Polyhymnia je mnohem vyšší než maximální hustota hmotnosti známých atomů, lze jej klasifikovat jako CUDO s neznámým složením.“

Asteroid, DART, NASA
Zdroj: NASA

Mohou být prvky těžší než Oganesson stabilní?

Tým se zabýval vlastnostmi potenciálních prvků s atomovým číslem (Z) vyšším než je nejvyšší atomové číslo v současné periodické tabulce. Ačkoli je Osmium nejhustším stabilním prvkem, byly experimentálně vytvořeny i prvky s vyššími atomovými čísly.

Oganeson, poprvé syntetizovaný v roce 2002 bombardováním kalifornia-249 atomy vápníku-48, má atomové číslo 118 a je nejhustším prvkem v periodické tabulce. Prvky na horním konci tabulky však bývají nestabilní, radioaktivní a mají neuvěřitelně krátké poločasy rozpadu.

Předchozí výzkumy naznačovaly, že hustota CUDO jako je 33 Polyhymnia by mohla být vysvětlena, pokud by tyto objekty byly naplněny částicemi temné hmoty, které možná neexistují jako volně rozptýlené částice, ale spíše v konglomerátech uvnitř asteroidů.

V nové studii však vědci matematicky prokázali, že existenci objektů CUDO lze vysvětlit nikoli temnou hmotou, ale neznámými třídami chemických prvků, které se nacházejí mimo periodickou tabulku.

Předchozí práce naznačily, že v periodické tabulce existuje hypotetická oblast supertěžkých prvků označovaná jako „ostrov , stability“ kolem atomového čísla 164. Při této hmotnosti by prvky nemusely podléhat rychlému radioaktivnímu rozpadu a nové výpočty s touto předpovědí souhlasí.

Zdroj náhledové fotografie: Bing Image Creator (AI), zdroj: IFLScience, Space, The European Physical Journal Plus

Total
0
Shares
3 komentářů
  1. Osmium není prvek s nejvyšší atomovou hmotností. I mezi stabilními najdeme např. zlato, platinu nebo astat. Ve vesmíru je navíc spousta objektů – neutronových hvězd, které jsou v podstatě obrovská atomová jádra, která před rozpadem chrání místo silných jaderných sil gravitace. Článek o lejnu.

  2. Jsem tedy netušil, že olovo je nestabilní prvek. Nebo je lehčí než Osmium? A co takové zlato, platina, iridium…. Chyba překladu, nebo o co jde?

  3. Osmium je stabilní prvek s největší hustotou a tudíž nejtěžší.

Comments are closed.