Země, klimatická změna

Vědci varují: Lidstvo překročilo sedm z osmi bezpečných limitů pro život na Zemi

  • Zemi čekají nevratné změny
  • Naše planeta se rychle otepluje
  • Jde o důsledek lidské činnosti

Existuje osm bezpečných limitů, pomocí kterých lze měřit schopnost planety Země udržet život, přičemž sedm z nich už jsme překročili. Podle odborníků je za kritickou situaci zodpovědný člověk. Upozornil na to deník The Guardian.


Nepřehlédněte: Popírá mozek zákony fyziky? Vědci zjistili, že má 11 dimenzí a funguje jako hrad z písku


Lidstvo musí zatáhnout za brzdu

Časopis Nature informuje, že tým více než čtyřiceti odborníků z celého světa definoval osm „hranic zemského systému“ (Earth System Boundaries, ESB), které určují, jak bezpečné a pohostinné jsou podmínky na Zemi pro život. Ty lze v podstatě přirovnat k životním ukazatelům lidského těla, akorát namísto pulsu, teploty nebo krevního tlaku sledují ukazatele jako je znečištění, průtok vody, využití fosforu a další kritéria.

Z výsledků studie vyplývá, že sedm z osmi ESB už jsme překročili. Jediná hranice, kterou jsme stále ještě neprolomili, se týká úrovně aerosolových znečišťujících látek. Zbývajících sedm porušených limitů zahrnuje klima, funkční integritu, rozlohu přírodních ekosystémů, povrchové vody, podzemní vody, dusík a fosfor.

„Dosáhli jsme toho, čemu říkáme bod nasycení, kdy jsme narazili na strop biofyzikální kapacity zemského systému, aby zůstal ve stabilním stavu. Blížíme se k bodům zvratu, jsme svědky stále trvalejšího poškození systémů podporujících život v globálním měřítku,“ říká profesor Johan Rockström.

Vědci se shodují v tom, že za katastrofální změny klimatu si můžeme sami a varují, že masivně spotřebováváme planetární zdroje. Studie, která mimo jiné zkoumala i 88 125 dalších prací o změně klimatu, zjistila, že až 99,9 % odborníků považuje za hnací sílu změny klimatu člověka.

Strom, sucho
Zdroj: Pamjpat / Pixabay

Klimatické změny na Zemi

Výzkum stanovil cíle, na které bychom se měli zaměřit, pokud chceme situaci zvrátit, včetně omezení růstu globální teploty na 1,5 stupně Celsia a ochrany biologické rozmanitosti ekosystémů po celém světě.

V dosažení všech důležitých cílů stále bohužel zaostáváme – chybí vůle. Abychom uspěli, je zapotřebí spolupráce napříč všemi odvětvími, jinak naši planetu, a tedy i lidstvo, čeká v budoucnu nepříjemný konec, varují odborníci.

Kromě bezpečných limitů ESB vědci vypracovali také tzv. „limity spravedlnosti“, které ukazují, že i kdyby Zemi v budoucnu nepotkala totální katastrofa, současná situace by nespravedlivě postihla některé části světa – ostatně již dnes mnohé oblasti sužují extrémní vedra, sucho a povodně.

„Konečnou definicí spravedlnosti je dnes právo každého člověka, zejména budoucích generací, na život na stabilní planetě – na narození na planetě, která je obyvatelná stejně jako ta, na které se narodili jeho rodiče,“ zakončil Rockström.

Zdroj náhledové fotografie: The Digital Artist / Pixabay, zdroj: Guardian, Nature, Eurekalert

Total
0
Shares