Černá díra

Vědci objevili velmi divnou galaxii. Pomocí supermasivní černé díry bombarduje souseda

  • Podivné chování galaxie RAD12 vědce fascinuje
  • Po svém vesmírném sousedovi totiž střílí proudy plazmatu

Nevíme, co galaxie RAD12-B udělala, ale muselo to být něco ohavného. To proto, že její průvodní galaxie po ní vystřelila proud žhavé plazmy, což vypadá (chceme-li být antropomorfní) jako cílený útok.


Nepřehlédněte: Čas možná vůbec neexistuje. Všechno se odehrává najednou, tvrdí vědec


Jedna galaxie střílí po druhé

Tato dvojice galaxií (RAD12-B a RAD12), objevená při pozorování týmem vedeným astronomem Anandou Hotou z Bombajské univerzity v Indii, je šestou dvojicí galaxií, u níž byla zjištěna aktivita v podobě ostřelování plazmou. Systém RAD12 je však unikátní z více důvodů a astronomové si nejsou jisti proč.

Za prvé, je to vůbec poprvé, co vidí galaxii, která vystřeluje plazmový proud na galaxii, která je větší než ona sama. Za další, je to poprvé, kdy zaznamenali pouze jeden výtrysk.

V minulosti pozorovali několik galaxií, které vystřelovaly proudy plazmatu do vesmíru, ale obvykle tyto výtrysky přicházely v párech – každý výtrysk vycházel z opačného pólu černé díry, která se nachází v centru každé galaxie. Proč je tomu u RAD12 jinak, je zatím záhadou.

RAD12-B, galaxie
Zdroj: NASA

Hladové černé díry

Vysokorychlostní plazmové trysky jsou ve vesmíru běžné. Vědci se shodují, že za ně může supermasivní černá díra.

Černé díry jsou často obklopeny obrovským množstvím materiálu, který víří v disku galaxie a z vnitřního okraje na ně dopadá. Tento akreční proces je však chaotický; ne všechen materiál z vnitřního okraje disku se dostane za horizont události.

„Část z něj je však odkloněna a urychlena podél siločar magnetického pole kolem vnější strany černé díry. Poté je odváděna k pólům černé díry, odkud je rychlostí blízkou rychlosti světla ve vakuu vystřelována do vesmíru, kde proráží obrovské vzdálenosti mezigalaktickým prostředím a působí jako synchrotron urychlující elektrony, které pak vyzařují rádiové vlny,“ píše server Science Alert.

Proces sloučení je v plném proudu

Obě galaxie se právě prolínají a jejich jádra od sebe dělí vzdálenost 414 000 světelných let. Celá struktura je dohromady dlouhá 440 000 světelných let, což znamená, že je dostatečně dlouhá na to, aby zasáhla sousední galaxii RAD12-B.

Na rozdíl od pěti dalších podobných soustav galaxií však RAD12-B nevykazuje žádné známky pozitivní zpětné vazby, tj. zvýšené aktivity tvorby hvězd. A jen jediný výtrysk ze strany RAD12 je záhadou, která vědcům nedá spát.

Je možné, že druhému výtrysku plazmy něco zabránilo, například „slupky“ hvězd kolem galaxie vytvořené předchozím splynutím, které uvěznily mezihvězdné prostředí a vedly k vytvoření oblastí s vyšší hustotou. S jistotou to ale nikdo neví.

Dříve vědci zaznamenali případy, kdy byly rádiové výtrysky ohnuty a odkloněny silnými magnetickými poli v prostoru. Zjistit, co přesně se odehrálo v případě RAD12, si vyžádá čas a další pozorování.

Zdroj náhledové fotografie: se souhlasem NASA, zdroj: Science Alert

Total
0
Shares