Dezinformační web

Seznam.cz nově upozorňuje své uživatele na dezinformační weby

  • Vyhledávání české internetové jedničky nově varuje uživatele před dezinformačními weby, které mohou šířit fake news a hoaxy
  • Upozornění na nedůvěryhodný obsah se uživatelům objeví v přirozených výsledcích hledání vždy pod nadpisem a odkazem na konkrétní médium
  • Jedná se o další aktivitu, kterou Seznam.cz přispívá ke zvýšení ochrany svých uživatelů před neověřeným a manipulativním obsahem.

Dezinformace se staly každodenní součástí internetového obsahu a běžný uživatel už si nemusí být jistý, čemu má vlastně věřit. Proto jsme se v Seznamu rozhodli začít zvyšovat povědomí o nejčastějších konspiračních teoriích a ve výsledcích vyhledávání označovat weby, které se na jejich šíření nejvíce podílejí. Nezůstáváme ale pouze u označení. U každého webu v rámci informační karty vysvětlujeme hlavní důvody, proč by měl být uživatel při konzumaci daného obsahu obezřetný,uvedl Tomáš Peroutka, produktový manažer Seznam.cz Vyhledávání, a dodává, že pořadí výsledků zůstává nezměněné a upozornění je možné vypnout.

Seznam českých konspiračních a antisystémových serverů, na které Seznam.cz Vyhledávání nově upozorňuje, dodávají české internetové jedničce Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ), projekt Atlas konspirací, slovenská iniciativa Konšpirátori.sk a společnost Semantic Visions. Samotný Seznam.cz se na hodnocení jednotlivých médií žádným způsobem nepodílí.

Seznam.cz jako technologická společnost není a ani nemůže být arbitrem nebo hodnotitelem pravdivosti či informační spolehlivosti vydavatelského obsahu. V našich produktech a algoritmech přistupujeme ke všem obsahovým zdrojům stejně, nezávisle na jejich názorové, politické nebo hodnotové orientaci. Vedle toho ale chceme našim uživatelům zpřístupnit i výsledky práce nezávislých organizací, které se hodnocením informační spolehlivosti vydavatelů zabývají. Je věcí každého uživatele, jakým způsobem s nimi naloží,“ vysvětluje Ondřej Procházka, předseda představenstva Seznam.cz.

Už v roce 2018 začala česká internetová jednička nabízet klientům reklamního systému Sklik možnost nezobrazovat svá inzertní sdělení na webech, které Konšpirátori.sk označují jako dezinformační. Později se seznam těchto webů rozšířil i o média, která v ratingu NFNZ získala nejnižší hodnocení „C“. Ten nehodnotí jednotlivé články po obsahové stránce, ale na základě nezávislého výzkumu shrnuje přístup redakce k jednotlivým novinářským postupům.

Dezinformace jako téma společenské odpovědnosti

V roce 2019 spustil Seznam.cz projekt s názvem Seznam se s médii, jehož cílem je podpořit výukovými materiály pedagogy základních a středních škol, aby mohli své studenty vzdělávat v oblasti mediální výchovy. Jedna z metodik je zaměřená právě na dezinformace, fake news a fact-checking. Na ty Seznam upozorňuje i seniory, pro které pravidelně pořádá setkání Sherlock Senior. Jejich cílem je naučit lidi v důchodovém věku bezpečně požívat internet, bez obav se pohybovat v online prostředí a umět rozlišovat důvěryhodné a zavádějící informace. Přehled aktuálních hoaxů pak shrnuje každý měsíc Zpravodaj Sherlock Senior, k jehož odběr se mohou zájemci přihlásit zde.

Total
0
Shares