Sony Xperia

Průzkum: Téměř třetina Čechů je závislá na smartphonu

  • Téměř čtvrtina Čechů si myslí, že je závislá na mobilních telefonech
  • Průměrně svůj čas strávený se smartphonem lidé denně odhadují na něco málo pod tři hodiny
  • 60 procent pak přiznává, že používá telefon před spaním a 53 procent ihned po probuzení

Jedním z ukazatelů určité závislosti na telefonech je bezpochyby čas, který s ním uživatelé tráví. Na ten se výzkum Nielsen Admosphere ptal na základě vlastního odhadu respondentů: průměrně zabírají činnosti na smartphonu lidem necelé tři hodiny denně.

Množství času je ale rozdílné ve věkových skupinách: nejmladší uživatelé chytrých telefonů s nimi tráví v průměru čtyři hodiny, věková skupina 35–44 let pak necelé tři hodiny a lidé nad 45 let věku ani ne dvě hodiny za den. Menší rozdíly panují taky mezi muži a ženami: ženy tráví na smartphonech o něco více času.

Průzkum Nielsen Admosphere

Obecně má většina uživatelů chytrých telefonů tendenci nevěnovat příliš pozornosti času, který na nich tráví (61 % odpovědělo, že čas aktivně nesledují – a ve větší míře se k tomu hlásili muži). 17 % si naopak čas hlídá, a to pomocí speciální aplikace, a 23 % času věnuje pozornost, ale bez použití aplikace. Zajímavostí je, že nejvíce čas pomocí zvláštních nástrojů sledují nejmladší respondenti (31 %), tedy přesně ti, kteří na smartphonech tráví nejvíce hodin a také se v největší míře sami považují za závislé na svém telefonu.

Smartphone před spaním a ve společnosti

Další otázky ve výzkumu zjišťovaly, jak lidé využívají své chytré telefony v různých situacích. Ukázaly například, že velká část vlastníků těchto přístrojů nijak nereguluje jejich používání před spaním nebo po probuzení: 60 % přiznává, že obvykle používá svůj telefon před spaním a 53 % po něm sáhne, jakmile se probudí.

Co se týče využívání chytrých telefonů ve společnosti jiných lidí, v kruhu rodiny nebo přátel (například při setkání v restauraci), přiznává více než třetina uživatelů, že svému mobilu věnuje určitou pozornost: berou ho ale do ruky jen, když jim vyskočí nějaké upozornění, například na příchozí zprávu nebo podobně.

Jak také ukazují výsledky výzkumu, uživatelé do jisté míry rozlišují sdílení fotografií s přáteli a s širokou veřejností: veřejně sdílí aspoň někdy fotky ze svého života 43 % dotázaných, naproti tomu s rodinou a přáteli tento obsah sdílí skoro tři čtvrtiny.

Zdroj náhledové fotografie: Brian Jones / Unsplash

Total
0
Shares